а

Активности

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду - одељења Звездара и Палилула, у случају детета које је отац држао у изолацији у стану у лошим хигијенским условима у београдском насељу Миријево, и затражио од овог органа да га у року од 15 дана извести о утврђивању одговорности руководилаца ових одељења и свих стручних радника који су радили на овом случају.

Такође, Заштитник грађана је током поступка утврдио и системске недостатке у Закону о основама система образовања и васпитања и затражио од Министарства просвете да предложи измене овог и релевантних одредаба посебних закона из области предшколског и основног образовања и васпитања, које се односе на обавезу вођења евиденције о деци која су стасала за похађање предшколског програма и за упис у први разред основне школе.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у насељу Миријево отац годинама занемаривао дете држећи га у потпуној изолацији у стану у лошим хигијенским условима, пре месец дана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад у Београду - одељењa Звездара и Палилула, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова, Дома здравља Звездара, Дома здравља Палилула и Градске општине Звездара. Накнадно су контролни поступци покренути према Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Секретаријату за управу Градске управе града Београда и Министарству просвете и извршен непосредни надзор над њиховим радом, као и поступак контроле рада Дома здравља Савски Венац.

У току поступка одржан је и састанак са представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а актом сарадње од Првог основног суда у Београду затражене су информације о поступцима који су вођени пред тим судом, који се тичу породично-правне заштите детета, као и копије правноснажних судских одлука којима су ти поступци окончани.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да ће ова независна државна институција у наредном периоду интензивирати свој рад на заштити права и најбољег интереса детета, посебно имајући у виду да по новом Закону о Заштитнику грађана има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

"Заштитник грађана је државна институција у највишем међународном А статусу која се већ 15 година бави заштитом права и најбољег интереса детета. С обзиром да смо новим законом добили и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета наши напори биће усмерени на интензивирање рада по питању превентиве, затим саме заштите али и ефикасности спровођења те заштите“, рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду.

Стојановић је студентима пренела одређене примере из праксе ове институције на заштити права детета, као и системске и појединачне пропусте надлежних органа чије је уклањање Заштитник грађана тражио у својим препорукама и мишљенима упућеним тим органима и надлежним инситуцијама.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана веома пажљиво прати и наставиће да прати рад свих надлежних органа задужених за заштиту права детета и да хитно реагује на све пропусте у раду са циљем да се деци, као најрањивијој категорији становништва, обезбеди највећи степен заштите права, навела је Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је студенте, у оквиру Правне клинике чија су тема били породично-правна и заштита права детета, упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године.

 
 

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас да су деца која живе и раде на улици наизложенија ризику од трговине људима, радне експлоатације и разних облика злостављања и апеловао на надлежне органе да интензивирају своје активности у области заштите деце у уличној ситуацији.

"Деци која живе и раде на улици су у највећем броју случајева маргинализована, стигматизована и готово искључена из друштва, а ретко су им доступне услуге здравствене и социјалне заштите. Уз све ово, врло су изложена ризику од трговине људима, разним облицима злостављања и експлоатације“, нагласио је Пашалић поводом 12. априла - Међународног дана деце која живе и раде на улици.

Пашалић је апеловао на надлежне органе да интензивирају активности, уложе додатне напоре и превентивно делују како би се деци која живе и раде на улици олакшао приступ здравственој заштити, образовању и социјалним услугама.

„Тражили смо, између осталог, од надлежних органа да се изменама закона о јавном реду и миру деца која живе и раде на улици у потпуности признају као жртве а не као починиоци прекршаја. Уједно, апелујем на надлежне органе да кроз интерсекторску сарадњу створе услове за ефикасну заштиту деце у уличној ситуацији“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је, с тим у вези, подсетио да је Република Србија прошле године усвојила План заштите деце у уличној ситуацији у складу са Општим коментаром 21 Комитета за права детета Уједињених нација, којим се обавезала да предузима мере превенције у складу са Конвенцијом о правима детета УН.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је на данашњем јавном слушању под називом „Свако дете има право на детињство, зауставимо дечје бракове“ у организацији скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова да заједнице између малолетника успоравају њихов развој и њихову могућност да се образују, и да те заједнице нису израз воље деце, већ првенствено њихових родитеља или сродника. Из тог разлога заштитник грађана инсистира на томе да се спречи заснивање заједнице између малолетних лица, и истиче да те заједнице нису, као што многи тврде, традиционално везане искључиво за ромску заједницу, већ су појава и у другим националним заједницама.

Пашалић је додао да је ромска заједница посебно дискриминисана заједница и због тога што та заједница нема матичну државу, те да се мора обраћати посебна пажња при остваривању и унапређењу права Рома и Ромкиња.

Заштитник грађана је уједно честитао предстојећи Светски дан Рома који се обележава 8. априла, као и данашњи велики празник Песах свим припадницима јеврејске заједнице у Србији.

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у београдском насељу Миријево отац годинама држао своје дете у изолацији у стану у лошим хигијенским условима али и да је породица од рођења детета на евиденцији Градског центра за социјални рад Београд, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада шест надлежних органа и у духу добре сарадње затражио информације и судске одлуке од Првог основног суда у Београду.

Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад у Београду, чија су два одељења - Палилула и Звездара - радила са породицом, тражи да му најкасније у року од 15 дана достави податке о активностима тих одељења у досадашњем раду са породицом имајући у виду да је породица на евиденцији центра од рођења детета, као и о активностима које су предузели ради заштите детета након сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања. Градски центар треба да достави и податке да ли је дете похађало предшколски програм, да ли сада похађа основну школу и да ли је орган старатељства предузео мере како би детету било омогућено остваривање права на образовање.

Заштитник грађана затим од домова здравља Звездара и Палилула тражи да га у истом року обавесте да ли је дете лечено у овим установама, да ли су  здравствени радници до сада приметили знаке насиља или родитељског занемаривања по питању здравственог статуса детета (између осталог и да ли је уредно вакцинисано) и да ли је насиље односно занемаривање пријављено другим надлежним установама.

Од Управе Градске општине Звездара Заштитник грађана тражи да га обавести да ли дете похађа основну школу, да ли је претходно похађало припремни предшколски програм и да ли је у вези са тим информацијама Управа предузимала активности из своје надлежности уколико је детету  поступањем родитеља било ускраћено остваривање права на образовање и васпитање.

Такође, Заштитник грађана од Министарства за бригу о породици и демографију тражи да изврши ванредни стручни надзор над радом Градског центра за социјални рад у Београду - Одељења Палилула и Звездара, и да му резултате надзора достави најкасније у року од 15 дана од дана.

Заштитник грађана затим од Министарства унутрашњих послова тражи да га најкасније у року од 15 дана извести о предузетим активностима по пријавама у претходном периоду, као и активностима предузетим од сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања.

У духу добре сарадње, Заштитник грађана од Првог основног суда у Београду, а имајући у виду да је према наводима из медија надлежни центар покренуо поступак лишења родитељског права за оба родитеља, а суд донео одлуку да се дете повери оцу на самостално вршење родитељског права, тражи да му достави информације о свим поступцима који су вођени или се тренутно воде пред тим судом у вези са овим случајем, а уколико су поступци окончани да достави копије судских одлука.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да је ова независна државна институција интензивирала рад у циљу заштите од трговине људима, превасходно деце као најрањивије категорије становништва, и да је прошле године својим контролним поступцима допринела идентификовању више жртава трговине људима. 

"У 2022. години смо у оквиру поступака контроле по први пут упутили две пријаве Центру за заштиту жртава трговине људима, на основу којих је идентификовано више жртава, којима је пружена заштита. Почетне информације о могућности постојања трговине људима добили смо из медија", рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима.

Стојановић је студенте упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године, међу којима је и надлежност националног известиоца у области трговине људима.

Она је указала да Заштитник грађана посебну пажњу посвећује деци и младима из осетљивих група, као што су деца са сметњама у развоју, са инвалидитетом, деца припадници националних мањина, деца жртве насиља, злостављања, експлоатације и трговине људима, деца у покрету, деца која живе и раде на улици, деца без родитељског старања.

 "Поново истичем да је за заштиту од трговине људима пре свега важна општа информисаност грађана, посебно деце и младих, о изворима и врстама ризика од трговине људима. Неопходна је, такође, адекватна и благовремена сарадња надлежних органа на заштити жртава трговине људима, која је у изостала у одређеним случајевима које смо радили, а због чега је дошло пролонгирања пружања заштите жртвама", навела је заменица Заштитника грађана.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима или на сексуалну злоупотребу и злостављање деце. Ефикасан рад ове институције наставићемо и кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је Стојановић.
 

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа, пре свих Центра за социјални рад Вршац, јер двогодишње дете које је отац удавио у свом стану нису третирали као жртву насиља у породици, на шта су били обавезни по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2019. године, услед чега је изостало планирање и предузимање мера заштите детета од насиља у породици.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, почетком октобра 2022. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, са захтевом да изврши надзор над стручним радом ЦСР Вршац, и Министарства унутрашњих послова.

Током контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи након пријаве мајке за насиље у породици, проценили висок ризик од понављања насиља и израдили план мера заштите мајке али да дете, које је присуствовало породичном насиљу, нису препознали и третирали као жртву насиља. Због тога, Заштитник грађана тражи да надлежни органи предузму активности за измену Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописало да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

У извештају достављеном Заштитнику грађана, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова наводи да је након извршеног надзора над радом ЦСР Вршац констатовао да је центар начинио више пропуста у раду, пре свега јер је сачинио план заштите од насиља за мајку али не и за дете, као потенцијалне жртве насиља, услед чега нису процењени ризици по безбедност и сигурност детета.

Покрајински секретаријат даље наводи да по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 21.02.2019. године, датом директорима центара за социјални рад на територији Србије, стручњаци центара у раду на заштити од насиља у породици треба да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља, злостављања или занемаривања.

Заштитника грађана Покрајински секретаријат је обавестио да је због утврђених пропуста Основном јавном тужилаштву у Вршцу поднео кривичну пријаву против одговорног лица ЦСР Вршац и запослених у том органу, да је средином октобра 2022. године Скупштини града Вршца поднео иницијативу за разрешење вршиоца дужности директорке ЦСР Вршац и да је због учињених пропуста од директорке центра тражио да утврди одговорности запослених.

Међутим, Заштитник грађана је утврдио и да је Покрајински секретаријат направио пропуст јер, након утврђивања недостатака у раду ЦСР Вршац у вези са обезбеђивањем целовите заштите породице, није наложио руководиоцу центра да стручни радници у будућем раду поступају по налогу ресорног министарства и да децу која су присуствовала породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља.

Заштитник грађана је, даље, из изјашњења МУП-а утврдио да је мајка против оца у априлу 2022. године вршачкој полицији поднела пријаву за насиље у породици, да су оцу истог дана изречене мере удаљења из стана и забрана приласка мајци, као и да је два месеца касније Основни суд у Вршцу донео пресуду којом је оцу забрањен прилазак мајци и даље узнемиравање и контактирање са мајком на годину дана.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана од надлежних органа тражи да предузму активности за измене и допуне Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописале посебне одредбе о поступању у случају насиља према деци, укључујући и одредбе којима се прописује да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

Заштитник грађана даље тражи од директора ЦСР Вршац да предузме све мере да стручни радници у будућем раду поступају у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду из 2019. године, и да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља и у складу с тим планирају и предузимају мере усмерене на заштиту детета. 

Такође, Заштитник грађана тражи од МУП и Министарства за бригу о породици и демографију да у сарадњи са Покрајинским секретаријатом обезбеде континуиране едукације запослених који поступају у случајевима насиља у породици и који су чланови група за координацију и сарадњу при основним јавним тужилаштвима, ради стицања знања везаних за процену ризика од насиља, превенцију, сузбијање и заштиту од насиља у породици а посебно од злостављања и занемаривања деце као жртава насиља.