а

Притужба

Притужба  се може поднети Заштитнику грађана било на обрасцу притужбе, било у виду дописа, који нема строго прописану форму. Притужба треба да садржи податке о повреди права (опис случаја), органу који је право повредио и искорићеним правним средствима ради заштите права, као и контакт податке о подносиоцу (адреса, телефон, имејл адреса). Уз притужбу се прилажу документи којима притужилац располаже, а који потврђују наводе притужбе.

Притужба се може поднети лично, у писарници Заштитника грађана, сваког радног дана 08.30 до 16.30; поштом на адресу Делиградска 16 Београд; путем електронске поште на адресу www.zastitnik.rs .

 

Притужбу можете преузети овде.