а

Информације

Наташа Јовић, помоћница генералног секретара Заштитника грађана, подсетила је на скупу "Инклузијада интернационал 2015" да инклузија није само питање образовања, већ питање активног учествовања особа са инвалидитетом и деце и младих са тешкоћама у развоју у друштвеним токовима.
Опширније...

Образовање је начин превенције, њиме дете добија знања, вештине и искуства која треба да му омогуће да препозна шта није дозвољено и на који начин да реагује ако су му права и безбедност угрожена, рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на скупу посвећен обележавању Европског дана заштите деце од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања.

На скупу, који је организовала Женска парламентарна мрежа у сарадњи са Инцест Траума Центром из Београда у Дому Народне скупштине Републике Србије, она је истакла да се у пракси недовољно примењују правила која су ради заштите деце већ прописана, као и да нормативни оквир, иако представља добру полазну основу, захтева унапређење. Навела је пример да се тзв. скрин собе и могућност снимања изјаве средствима тонског и видео снимања, који су прилагођене потребама детета жртве сексуалног насиља и чиме су она заштићена од додатне трауматизације при давању изјаве, често не користе иако су доступне судовима.

Опширније...

Притужбе грађана и рад Заштитника грађана у заштити деце жртава сексуалног насиља и сексуалне експлоатације показују да је недостатак координације и размене информација међу институцијама један од највећих недостатака у овој области, изјавила је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Она је на радном састанку „Заштита деце жртава сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања“, који је организовао Заштитник грађана уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, указала да када систем лоцира дете жртву сексуалног насиља, центар за социјални рад или здравствена установа, затим тужилаштво, као и следеће инстанце, немају повратне информације шта је учињено у том случају.

Опширније...

Радни састанак на тему „Заштита деце жртава сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања“, одржаће се 16. новембра 2015. године у Палати „Србија“ у 10 часова у организацији Заштитника грађана и Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији.

Циљ састанка представника надлежних државних органа је дефинисање кључних проблема, као и предлагање решења. Уводне речи ће имати заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић и специјалисткиња за праћење положаја деце при Канцеларији UNICEF-а у Србији Александра Јовић.

 

Упркос почетним тешкоћама и отпорима којих је неретко било и у установама које су носиоци инклузивног образовања, направљен је значајан помак у овом процесу, истакла је заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом Владана Јовић на скупу „Политике и пракса инклузивног образовања у Србији“.

Опширније...

download 3Мрежа омбудсмана за децу југоисточне Европе-CRONSEE одржала је, 28. октобра 2015. године, тематски састанак Трећи опциони протокол-положај/улога омбудсмана за децу. Представници регионалних институција омбудсмана за децу разматрали су предности и недостатке овог међународног механизама, који детету омогућава подношење притужбе Комитету Уједињених нација за права дете, чиме се додатно афирмише и унапређује положај детета као субјекта права.

На састанку су изнета мишљења да је пропуштена прилика да се уреди могућност подношења колективне притужбе за заштиту права детета овим међународним документом. Учесници су дискутовали о улози националних институција за права детета у поступку по поднетој притужби надзорном телу Уједињених нација за права детета. Чланице мреже сагласиле су се да је неопходно наставити подстицање својих држава на потписивање или ратификацију овог међународног документа и његову примену, у циљу унапређења националних механизама за остваривање и заштиту права детета.

Опширније...

decja nedelja 05102015.jpg 1Највећи напредак у погледу гарантовања права на породични живот сваком детету постигнут у процесу деинституционализације. Готово да је заустављено смештање деце у раном узрасту у установе, а предузете су и мере да се сваком детету обезбеди живот и развој у породичним условима, пре свега кроз развијање хранитељства, рекла је данас заменица заштитника грађана Гордана Стевановић на отварању „Дечје недеље“ у Београду.

Заштитник грађана је последњих година акценат у свом раду ставио на активности које су имале за циљ подршку најугроженијим породицама: са децом са сметњама у развоју, децом оболелом од ретких и тешких болести, као и породицама са децом које су у вишеструком ризику због социјалне искључености и маргинализације, додала је Гордана Стевановић. Такође је указала да је улога свих надлежних институција и целог друштва да кроз сервисе услуга континуирано раде на јачању породице, како би деца расла у здравом и стабилном окружењу.

Опширније...