а

Информације

b_280_0_16777215_00_images_20221117Fotka.jpg
Фото: Заштитник грађана

Приватни сектор и привреда, а посебно индустрија путовања и туризма критична је тачка у којој су деца у посебном ризику од сексуалне експлоатације и злостављања. То показују и резултати глобалне процене о борби против сексуалне експлоатације и злостављања деце који потврђују досадашња запажања Заштитника грађана, изјавила је данас заменица заштитника грађана Јелена Стојановић за права детета и родну равноправност на састанку са помоћницом директора Привредне коморе Србије Горданом Тиодоровић и директором Мреже организације за децу Србије Сашом Стефановићем.

Стојановић је говорећи о перспективама и моделима будуће сарадње са Привредном комором Србије истакла да је од великог значаја континуирана сарадња у унапређењу и јачању механизама заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања у приватном сектору.

Представљајући рад Привредне коморе Србије Гордана Тиодоровић је указала на то да је ово изузетно важна тема како за комору тако и за друштво у целини и да је комора посебно заинтересована за сарадњу са Заштитником грађана на пољу заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања.

Састанак је одржан у склопу дијалога Заштитника грађана и Мреже организације за децу Србије са релевантним државним органима и организацијама на пољу заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања и припреме за Национални дијалог посвећен правном и институционалном унапређењу превенције и заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања који ће бити одржан 29. новембра 2022. године.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да у социјална права детета спада право на различите видове социјалне подршке али да је потребно додатно унапредити заштиту породица и деце у области социјалне политике.

"Ограничење запошљавања у центрима за социјални рад, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење, изостанак социјално-здравствених установа и неујадначено финансирање услуга личног пратиоца су имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци и на отклањаљу ових недостатак Заштитник грађана ће наставити да инсистира", рекла је Стојановић на трибини "Да дечја недеља траје целе године" у Ћуприји.

После препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника, подсетила је Стојановић на трибини коју су организовали Удружење "Витезови осмеха" и Удружење правника у социјалној заштити "Аргумент".

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Она је навела и да је надлежно министарство 2021. године, опет на основу мишљења Заштитника грађана и после одлуке Уставног суда, извршило измене и допуне Закона о финансијској подршци породици из којег је избрисана одредба која је изричито спречавала истовремено коришћење права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Стојановић је представила рад Летње школе Заштитника грађана, која је средином септембра одржана у Новом Саду, у којој су деца из целе Србије, међу којима је било и оних из хранитељских породица, учила о дечјим и правима особа са инвалидитетом, правима старих, заштити од свих облика насиља и злостављања, препознавању и заштити од трговине људима, као и о јачању партиципације деце у процесима који се тичу њихових права.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић оценила је данас да би потенцијално оснивање посебне институције за заштиту права детета довело до фрагментације заштите права детета на националном нивоу и да не би допринело унапређењу права детета.

"Србија већ има институцију за заштиту права детета и то у највишем А статусу а то је Заштитник грађана. Оснивање нове институције која би се поред Заштитника грађана бавила заштитом права детета, посебно у време економске кризе, неће унапредити права детета и представљаће велики финансијски изазов за државу", рекла је Стојановић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је на скупу „Дијалог о правима детета – Србија по мери детета“, који је организовало удружење Центар за права детета, подсетила да по новом Закону о Заштитнику грађана, усвојеном у новембру 2021. године, ова институција, поред већ постојећег Сектора за заштиту права детета, има и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

"И Комитет Уједињених нација за права детета дао је препоруку да се у ситуацијама ограничених ресурса пажња мора посветити томе да се расположиви ресурси користе на најефикаснији начин за унапређење и заштиту људских права, укључујући и дечја права", рекла је она.

Стојановић је изразила бојазан да ће, с обзиром на тешку економску ситуацију која је захватила цео свет, у наредним годинама велики изазов бити да се сачува постојећи ниво заштите права детета и остваре додатни помаци у њиховој заштити.

 

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о вршњачком насиљу у Техничкој школи „Буда Давидовић“ у Обреновцу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Заштитник грађана је из медија дошао до сазнања да су се двојица малолетних ученика те школе потукла 9. марта 2022. године у парку код Геронтолошког центра у Обреновцу, као и да је један ученик после туче послат у Дом здравља у Обреновцу а да се други ученик који је учествовао у тучи исписао из школе.

Заштитник грађана тражи да га ресорно министарство у року од 15 дана обавести о свим околностима везаним за наводе медија као и о мерама и активностима које су предузете у конкретном случају.

Заштитник грађана тражи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да из главних критеријума за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба у основним и средњим школама уклони критеријуме имовинско стање запосленог и број деце јер не доприносе квалитету образовања и васпитања деце, те да их примењује само као допунске.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, у циљу унапређења заштите људских слобода и права, разматрао критеријуме за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, прописане чланом 34 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

У мишљењу, Заштитник грађана наводи да је неопходно да ресорно министарство предложи Влади Републике Србије измену Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика у члану 34, став 1 тачка 5. и тачка 7, тако што ови критеријуми неће бити главни основ за бодовање запослених већ ће се примењивати само као допунски.

Заштитник грађана истиче да квалитет и унапређење образовања не треба да зависе подједнако од критеријума који се односе на аспект образовања и васпитања и од критеријума да ли запослени има децу и каквог је имовинског стања, што је сада случај јер се по члану 34 поред критеријума - рад остварен у радном односу, образовање, такмичења, педагошки допринос у раду и здравствено стање, подједнако бодују и критеријуми имовинско стање и број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости.

У овој ситуацији, запослени који има троје или више деце (5 бодова) остварује више бодова у односу на запосленог чији је ученик освојио прво место на регионалном такмичењу (4 бода) или на запосленог који је учествовао у изради уџбеника (4 бода). Такође, на овај начин запослени који користе своју слободу одлучивања о рађању деце, прописану Уставом, или из медицински индикованих разлога не могу да имају децу могу бити дискриминисани у односу на остале категорије запослених, сматра Заштитник грађана.

Заштитник грађана сматра да критеријум - број деце који запослени има, поред неусклађености са позитивним прописима, и критеријум - имовинско стање, нису оправдани и меродавни за утврђивање запосленог за чијим је радом престала потреба и да се морају довести у везу пре свега са улогом коју образовне и васпитне установе остварују, посебно у случају утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба.

Заштитник грађана истиче да критеријуми имовинско стање и број деце треба да се примењују само као допунски, односно само онда када се на основу осталих критеријума не може утврди запослени за чијим радом је престала потреба.

Заштитник грађана утврдио је да надлежни органи старатељства у Богатићу и Шапцу 13 година нису обезбедили адекватну и благовремену заштиту за четворо деце из Богатића која су била изложена занемаривању и насиљу у породици, као и у ризику од трговине људима, чиме су довели до угрожавања живота и безбедности ове деце и затражио утврђивање одговорности стручних радника због начињених пропуста.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а након сазнања из медија да је полиција у Богатићу поднела кривичну пријаву против мајке деце због запуштања и злостављања, крајем 2020. године покренуо поступке контроле законитости и правилности рада надлежних центара за социјални рад у Богатићу и Шапцу и Министарства за бригу о породици и демографију, раније Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да надлежни центри од првих пријава да су деца изложена насиљу и занемаривању из 2008. године нису покренули ниједан поступак за заштиту деце од насиља у породици, нити поступак за њихово измештање из породице иако су били дужни да то учине, као и да нису покренули поступке лишења родитељског права родитеља деце.

Утврђени пропусти у раду органа старатељства довели су до тога да су живот, здравље, безбедност и свеопшти развој и напредак четворо деце годинама били угрожени, а да ови органи, којима је то обавеза, нису предузели ниједну меру из своје надлежности како би их заштитили, утврдио је Заштитник грађана.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана, између осталог, тражи да директори центара у Богатићу и Шапцу у будећем раду обезбеде да органи старатељства благовремено предузимају мере из своје надлежности како би заштитили децу од свих облика насиља, као и да своје стручне раднике упуте на обуке за препознавање и адекватно реаговање у ситуацијама када постоји сумња на трговину људима и злоупотребу детета.

Од ресорног министарства Заштитник грађана тражи да наложи директорима центара да утврде разлоге због којих су стручни радници начинили пропусте у раду и да спроведу одговарајуће поступке, као и да им наложи да у будућем раду благовремено поступају у складу са важећим прописима и спрече злоупотребе деце од стране родитеља или других лица.

Заштитник грађана тражи од Министарства за бригу о породици и демографију да размотри постојање евентуалних пропуста у раду органа старатељства у погледу процене ризика злоупотребе детета и трговине њудима.

Сви контролисани органи имају 30 дана рок да обавесте Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да учествује у контроли поступања организатора свих такмичења за ученике основних и средњих школа како би свим учесницима било омогућено да се такмиче под једнаким условима.

Заштитник грађана је покренуо контролу правилности и законитости рада овог министарства због притужби на поступање организатора државног такмичења из математике које је одржано у априлу 2021. године и због притужби на накнадне измене пропозиција од стране организатора на општинском такмичењу у шаху у Основној школи „Љупче Николић“ у Алексинцу.

У мишљењу за отклањање недостатака Заштитник грађана је затражио да ресорно министарство обезбеди да организатори такмичења потпуно поштују прописане услове организовања и пропозиције такмичења, као и њихово једнако поступање у свим случајевима и на свим нивоима такмичења.

Заштитник грађана још наводи да сва такмичења која се организују у сарадњи са ресорним министарством, без обзира што та правила одређују непосредни организатори који су најчешће удружења грађана, морају бити предмет контроле односно одобравања од стране ресорног министарства, у циљу спречавања било какве произвољности у спровођењу такмичења.

Заштитник грађана сматра да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са законом, има улогу у обезбеђивању поштовања законом прописаних принципа образовања и васпитања, пре свега принципа једнакости, те самим тим и обавезу спречавања неједнаког поступања према детету-ученику који је такмичар.