а

Саопштења

Заштитник грађана Зоран Пашалић поново је данас указао на штетност малолетничких бракова јер укидају многа права деце, пре свега на безбрижно детињство, образовање и здравље, и нагласио да такви бракови не ретко представљају опасност да деца постану жртве трговине људима, а некада имају и трагичан исход.

Пашалић је подсетио на случај девојчице из Београда која је преминула услед тешког вишемесечног физичког насиља које је, по доласку у њихову кућу у Смедеревској Паланци, доживљавала од родитеља свог малолетног ванбрачног партнера, а у вези чега је институција Заштитника грађана по сопственој иницијативи покренула поступак контроле законитости и правилности рада надлежних органа.

"Највише забрињава што се родитељи оба детета нису противили склапању ове малолетничке ванбрачне заједнице. Зато је неопходна стална едукација и деце и породица, нарочито у неформалним насељима у Србији, о штетности малолетничких бракова по живот, здравље и будућност детета. Поново наглашавам да се деца морају заштитити од сваког злостављања, а дечији брак и дечија ванбрачна заједница не смеју бити ничија традиција“, рекао је Пашалић.

У поступку контроле Заштитник грађана је утврдио да малолетница није била на евиденцији ЦСР Смедеревска Паланка нити да је пријављивана тамошњој полицији све до 30. децембра 2021. када је преминула, а свекар и свекрва ухапшени због физичког насиља и злостављања које је имало смртни исход.

Заштитник грађана је утврдио да је девојчица из Београда и да је засновала ванбрачну заједницу са малолетником из Смедеревске Паланке чији су је родитељи, по доласку у њихову кућу у овом граду, тешко физички злостављали осам месеци што је на крају и проузроковало њену смрт.

Породица њеног малолетног ванбрачног партнера се налази на евиденцији ЦСР Смедеревска Паланка и има седморо деце, од којих је њих четворо након хапшења родитеља смештено у хранитељске породице и одређени су им привремени старатељи, а троје је смештено код деде где се и даље налазе.

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић је подсетила да је по новом закону Заштитник грађана постао посебно тело које се стара о заштити и унапређења права детета и да обавља послове независног известиоца у области трговине људима у чијем опусу рада ће бити и питање раних бракова који се веома често доводе у везу са трговином људима.

На данашњи дан обележавамо двадесет година од када је успостављен дан који нас подсећа да је преко 200 милиона деце широм света изложено злоупотреби одраслих и да због експлоатације немају право на правилан раст, развој, на срећно детињство. Дечји рад представља кршење основних људских права, стога морамо заједничким напорима обезбедити амбијент у друштву у којем дечји рад неће бити прихватљив било у породици, било ван ње. Елиминација дечјег рада мора бити наш заједнички циљ, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 12. јуна, Међународног дана борбе против дечјег рада.

Деца-радници, гурнута против своје воље у рад непримерен њиховом узрасту искључена су из система образовања или им је отежан приступ школовању. Такође, отежан им је приступ услугама и мерама здравствене и социјалне заштите и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације, оцена је коју Заштитник грађана редовно понавља у својим извештајима.

Због своје рањивости, деца се често искоришћавају вишеструко, кроз више видова експлоатације. Најчешће су то деца из маргинализованих група, која се баве просјачењем, без родитељског старања, изолована, видљива су на улици, али не увек и за државу.

На жалост, експлоатација детета је најчешћа у породици, тамо где оно нема никакву свест о томе да је злоупотребљено. Зато, читава заједница мора бити едукована да би разумела да дечји рад никад и нигде не сме постојати.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о постојању сумње да су трогодишњу девојчицу из Новог Сада сексуално злостављали отац и деда, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана је од Центра за социјални рад затражио да га обавести о предузетим активностима и мерама из његове надлежности поводом поменутог случаја најкасније у року од 15 дана, а од покрајинског секретаријата затражио да изврши стручни надзор над радом ЦСР Нови Сад поводом поступања органа старатељства у конкретном случају и о резултатима надзора обавести Заштитника грађана најкасније у року од 15 дана од пријема дописа.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а поводом детаљних информација у медијима којима се указује на идентитет детета из Београда које је сексуално злостављано, покренуо поступке контроле правилности и законитости рада надлежних органа и апеловао на медије да у извештавању о оваквим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве.

„У медијима су објављене изјаве и имена родитеља, слика куће и наведени подаци могу открити идентитет детета. На овај начин се дете жртва додатно трауматизује и виктимизује што може утицати на њен процес опоравка. Поново апелујем на медије да приликом извештавању о оваквим осетљивим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана је покренуо поступке контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад у Београду, Регулаторног тела за електронске медије и Министарства културе и информисања.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о околностима случаја, а од РЕМ-а и Министарства културе и информисања да покрену одговарајуће поступке како би утврдили да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и у вези са тим предузму мере из своје надлежности, те да га о томе обавесте у року од 15 дана.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је приватни вртић у који је уписано дете са тешкоћама у развоју раскинио уговор о његовом боравку у тој васпитној установи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за образовање и дечију заштиту Градске управе Града Београда.

Заштитник грађана је из медија сазнао да се мајка детета обратила просветној инспекцији јер је приватни вртић једнострано раскинуо уговор „због немогућности капацитета установе да настави образовно-васпитни рад са дететом“ и да је то трећи вртић који искључује из активности ово дете са тешкоћама у развоју.

Надлежни секретаријат има рок од 15 дана да обавести Заштитника грађана о свим околностима и мерама које је предузео у вези са овим случајем.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о случају породичног насиља у којем је мушкарац убио супругу и две ћерке и након тога извршио самоубиство, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад у Сомбору, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова.

Од сомборског ЦСР Заштитник грађана тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању у конкретном случају, а посебно информације да ли су и које мере и активности предузели како би испитали и спречили насиље у породици.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова тражи да изврши стручни надзор и испита поступање радника ЦСР у Сомбору у овом случају и да му достави извештај у року од 15 дана.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у истом року достави извештај о поступању у конкретном случају, као и информације да ли је и раније било пријава насиља у овој породици и ако јесте да достави извештаје о поступању поводом тих пријава.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после информација на друштвеним мрежама да је у Општини Апатин већем броју деце са сметњама у развоју укинута услуга личног пратиоца и тиме им ускраћено право на образовање, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ове локалне самоуправе.

С обзиром да постоји могућност угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета јер деца са сметњама у развоју без личног пратиоца не могу да похађају школу, Заштитник грађана од Општинске управе Апатин тражи да га обавести о свим околностима везаним за наводе на друштвеним мрежама, као и о мерама и активностима које ће предузети у овом случају.

Заштитнику грађана у року од 15 дана Општина Апатин треба да достави тражене податке и документацију.