а

Саопштења

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са министарком за бригу о породици и демографију Даријом Кисић о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, као и о неопходности измене Породичног закона којима би се додатно унапредио положај и заштита деце у Републици Србији, а тиме и заштита деце од ове врсте искоришћавања.

Пашалић је подсетио да је Заштитник грађана био члан Радне групе Министарства за бригу о породици и демографију у претходном сазиву која је припремила Нацрт измена Породичног закона и додао да су те измене усмерене на унапређење породично правне заштите.

Кисић је навела да је за заштиту деце од сексуалне експлоатације важно утврдити колико млади умеју да препознају такву врсту искоришћавања а затим радити на њиховој едукацији.

Састанку су присуствовали заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић и директор Мреже организација за децу Србије (МОДС) Саша Стефановић који су упознали министарку са истраживањем о напретку земаља у заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, као и са важећим законодавним оквиром у овој области како би се заједнички размотрила могућност за његово унапређење са аспекта надлежности Заштитника грађана и Министарства за бригу о породици и демографију.

Стојановић је истакла да је Нацртом измена Породичног закона, који је израдила Радна група, избрисана одредба која омогућава склапање брака између малолетника са навршених 16 година уз дозволу суда.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић данас је поново указала на неопходност подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу које су у веома неповољном положају пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу.

"Старије жене на селу не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите. Оне су често изложене дискриминацији, а неретко су изложене злостављању и трпе насиље, најчешће финансијско, које веома често не умеју да препознају“, рекла је Стојановић на скупу о остваривању економских и социјалних права старијих жена на селу у селу Злот код Бора.

На скупу, који је организовао Заштитник грађана у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“, су поред старијих мештанки села Злот, активно учествовале и представнице удружења "Кокоро" из Бора, удружења Влаха "Примавера“ из Злота, као и женског актива удружења пензионера из Бора и из села Злот. 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је присутнима представила економска и социјална права чије уживање им је гарантовано у контексту Ревидиране Европске социјалне повеље и прописа Републике Србије, као и механизме заштите тих права и позвала да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су им права повређена поступањем или непоступањем органа управе.

Председница удружења „Снага пријатељства – Amity“ Надежда Сатарић је са учесницама скупа разговарала о проблемима са којима се сусрећу у остваривању економских и социјалних права, као и о томе које услуге социјалне и здравствене заштите су им доступне.

Скуп у селу Злот је одржан у оквиру пројекта „Јачање капацитета Заштитника грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране Европске социјалне повеље, са посебним фокусом на унапређење остваривања права старијих жена на селу“, који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са организацијом „Снага пријатељства - Amity“, уз подршку Савета Европе.

Циљ овог пројекта је заштита права ове посебно осетљиве друштвене групе кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих особа.

Након покретања поступка контроле Заштитника грађана, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда омогућио је детету коришћење услуге личног пратиоца које је на то имало право по мишљењу Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке.

Заштитник грађана је по притужби мајке детета коме није омогућено коришћење ове услуге и које је стављено на листу чекања, покренуо поступак правилности и законитости рада надлежног градског секретаријата.

У оквиру поступка, Заштитник грађана је утврдио да је мајка детета у октобру 2021. године поднела захтев Градском центру за социјални рад у Београду - Одељење Нови Београд за остваривање услуге лични пратилац детета, те да је месец дана касније Хуманитарна организација „Дечје срце” из Београда као лиценцирани овлашћени пружалац ове услуге, обавестила овај орган да су актуелни капацитети попуњени и да је дете уписано на листу чекања.

Заштитнику грађана је још утврдио да је крајем јуна 2022. године Градски центар послао ургенцију организацији „Дечје срце” за остваривање услуге лични пратилац детета, и то по приоритетном поступању, након чега је ажурирана листа чекања и промењена позиција детета притужиље јер је друго дете од 1. августа 2022. престало са коришћењем услуге.

Заштитник грађана је обавештен да је у току поступак укључивања детета притужиље у услугу лични пратилац детета, чиме су се стекли законски услови за обуставу поступка према надлежном градском секретаријату.

 
 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да су превентивно деловање надлежних органа и едукација припадника осетљивих друштвених група важни у процесу заштите деце од различитих облика злостављања и експлоатације, посебно од сексуалног искоришћавања.

„Заштитник грађана сматра да су превентивно деловање и едукација припадника осетљивих друштвених група најважнији у процесу заштите деце од свих видова злостављања, насиља и експлоатације. У том циљу надлежним органима упутили смо велики број препорука, мишљења и законских иницијатива“, рекла је Стојановић на радионици под називом „Заштита деце од сексуалне експлоатације и злостављања“.

Стојановић је на скупу, коју је организовала Мрежа организација за децу Србије (МОДС), навела да је новим Законом о Заштитнику грађана овај независни државни орган добио нову надлежност - национални известилац у области трговине људима, и да ће у том смеру посебан фокус бити на заштити деце од екслоатације и трговине људима.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

„Дечји бракови, осим што су веома штетни за психофизички развој деце,  доводе децу у ризик да постану жртве трговине људима. Због тога смо тражили да се изменама Породичног закона изричито онемогући склапање брака између особа које нису навршиле 18 година чак и уз дозволу суда, а активни смо члан Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова“, рекла је Стојановић.

Заменица Заштитник грађана је указала и да су у ризику од трговине људима и различитих врста експлоатације сиромашна и ромска деца, као и деца која живе и раде на улици због чега смо од надлежних органа тражили да се изменама закона о јавном реду и миру у потпуности признају као жртве, а не као починиоци прекршаја.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата тражи да у року од 15 дана изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Вршац у овом случају и да му достави извештај о извршеном надзору и документацију о поступању у овом случају.

Поводом медијских навода да је мајка убијеног детета више пута пријављивала оца детета за породично насиље, Заштитник грађана тражи од МУП-а Србије да га у истом року обавести о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, посебно о активностима полицијских службеника у овом случају.

Заштитник грађана од МУП-а тражи и изјашњење да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Основне школе „Милоје Васић“ из Калуђерице након сазнања из медија да је у тој школи дошло до вршњачког насиља у којем је група ученика старијих одељења физички насрнула на дечака првог разреда.

Заштитник грађана затражио је од управе школе да у року од 15 дана достави извештај о предузетим активностима из надлежности установе које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса ученика. Такође, управа школе треба да достави податке да ли су се такве ситуације у којима су учествовали исти ученици старијих одељења раније дешавале и уколико јесу, које мере је школа предузимала у тим случајевима.

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да се укључивање деце и младих у рад ове институције показало ефикасним у области заштите права детета јер су на основу њихових мишљења и ставова креиране смернице за унапређење ситуације у тој области.

"Ви сте наше уши на терену, и од вас сазнајемо у којим областима и шта Заштитник грађана треба да ради у будућности по питању заштите права детета. Од вас добијамо значајне информације о томе колико се и на који начин поштују права детета и које области треба да се унапређују", рекла је Стојановић у обраћању полазницима Летње школе Заштитника грађана о правима детета.

Стојановић је на отварању Летње школе у Новом Саду подсетила да је Заштитник грађана још 2010. године основао Панел младих саветника Заштитника грађана као трајни облик учешћа деце и младих у раду ове институције.

Летњу школу Заштитника грађана о правима детета од 12. до 16. септембра 2022. године похађаће више од 20 ученика основних и средњих школа из целе Србије.

Полазници Летње школе Заштитника грађана ће на обукама од стручњака из области заштите људских права и стручних сарадника институције Заштитника грађана стицати знања и вештине која ће пренети вршњацима у локалним срединама у којима живе.

У оквиру Летње школе деца и млади биће упознати са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, а учиће и како да препознају насиље у школама и сексуално насиље, као и ситуације у којима могу да постану жртве трговине људима, како да ове облике насиља пријаве и како да се од њега заштите.

Такође, ученици ће бити упознати и са положајем деце жртава трговине људима и деце улице, затим положајем особа са инвалидитетом и старијих, са посебним освртом на положај старијих жена на селу.

Деца и млади имаће и обуке за јавни наступ што ће им олакшати да знања која стекну током Летње школе Заштитника грађана пренесу својим вршњацима у школама на радионицама које ће држати заједно са Заштитником грађана.

Летња школа Заштитника грађана се реализује у оквиру пројекта "Деца деци - знајте своја права" који је финансиран од стране Бугарске развојне помоћи.