а

Саопштења

Заштитник грађана затражио је данас од Министарства унутрашњих послова и од Центра за социјални рад у Краљеву да га у року од 15 дана известе о свим чињеницама и околностима које су им познате у случају злостављаног детета у Краљеву.

Наиме, Заштитник грађана је на основу медијског извештавања дошао до сазнања да је 09. новембра 2023. године у Краљеву ухапшен двадесетогодишњак из тог града због сумње да је у протеклих неколико дана у више наврата физички злостављао седмомесечну бебу. Према наводима из медија, осумњичени је ухапшен због постојања основа сумње да је у протеклих неколико дана у породичном стану, користећи одсуство своје супруге, у више наврата физички злостављао седмомесечну пасторку.

Заштитник грађана је од наведених органа затражио информације потребне за предузимање мера из своје надлежности, између осталог и о томе да ли су осумњичени и мајка детета раније кривично гоњени, односно осуђивани, и које су планиране мере Центра за социјални рад у Краљеву за подршке жртвама насиља у породици.

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас, поводом 20. новембра - Светског дана детета, да деца морају бити заштићена од сваке врсте насиља и злостављања и да се њихова права морају штити увек и свуда, али да треба да буду оснажена да постану свесна да поред права имају и одређене обавезе.

"Свако дете има право да се развија и напредује у сваком погледу, као и право да га ни одрасли ни деца на том путу не угрожавају. Због тога децу треба оснаживати да буду толерантна, солидарна и да имају емпатију према другима, тачније акценат у раду са децом треба да буде стављен на васпитање где важну улогу имају родитељи и школа", навео је Пашалић.

Заштитник грађана је рекао да се деца у Републици Србији, као и њихови вршњаци широм света, свакодневно сусрећу са новим изазовима међу којима су најизраженији дигитално, вршњачко и насиље у породици.

"Није дозвољена злоупотреба деце у било коју сврху. Како је говорио Достојевски, сви идеали света не вреде сузе једног детета и зато родитељи никада ништа не предузимајте док вас држи бес", рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да се деца морају заштити од сваке врсте насиља, злостављања и занемаривања, али и оснажити да постану свесна права која други имају у друштву, да науче да буду солидарна, толерантна и сензибилисана за различитости са којима се сусрећу.

Данас, када обележавамо Међународни дан борбе против дечјег рада морамо бити свесни озбиљности проблема са којим се суочава свет - експлоатацију деце кроз рад. Овај дан пружа нам прилику да препознамо и укажемо на хитност елиминисања дечјег рада и створимо квалитетнију будућност за сву децу, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је истакао важност постојања јединствених критеријума и начина регистровања те појаве у нашем друштву и обезбеђивање механизама за спречавање дечјег рада на локалном, регионалном и централном нивоу.

Дечји рад је кршење основних права деце на образовање, здравље, безбедност и развој. Милиони деце широм света суочавају се са присилним радом у опасним и нехуманим условима, лишени могућности за игру, образовање и правилан развој, што је данас  неприхватљиво.

Пашалић је истакао да деца спадају у најосетљивије групе лица која морају добити адекватну заштиту приликом радног ангажовања. Процене засноване на међународним и националним стандардима указују да је у Србији око 82.000 деце узраста од пет до 17 година изложено злоупотреби дечјег рада, и то најчешће у руралним областима, у сектору пољопривреде и домаћинствима у којима носилац домаћинства поседује нижи ниво образовања. Децу у радне активности углавном укључују родитељи, старија браћа или сестре, а једна од кључних последица је занемаривање образовања или рано напуштање школовања.

Држава, организације цивилног друштва, привредни сектор и појединци имају кључну улогу у борби против дечјег рада. Морамо јачати законодавство и политике која штите децу од искоришћавања, оснаживати институције које спроводе закон и унапређивати сарадњу на националном и међународном нивоу, поручио је Зоран Пашалић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је да је потребно додатно унапредити заштиту деце и породице у области социјалне политике пре свега кроз измене важећих нормативних аката, стручно усавршавање и повећање броја запослених у центрима за социјални рад, али и кроз промену имиџа ових центара у јавности.

"На првом месту потребне су измене Породичног закона како би се онемогућило склапање брака лицима старијим од 16 година уз одобрење суда. Затим, треба изменити Закон о јавном реду и миру који актуелно не искључује одговорност детета за учествовање у просјачењу и не признаје статус жртве детету укљученом у ове активности", навела је Стојановић на конференцији "Фестивал права и социјалне заштите 2023" у Лесковцу.

Стојановић је на скупу, у организацији Коморе социјалне заштите и Удружења правника социјалне заштите „Аргумент“, навела да су ограничење запошљавања у центрима за социјални рад које је било на снази, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење у пуном капацитету, изостанак социјално-здравствених установа и неуједначено финансирање услуга личног пратиоца имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци.

Још један од изазова у остваривању права детета је и недовољан број стручних радника у центрима за социјални рад што је последица забране запошљавања која је важила до недавно, али и одлива стручног кадра, док се истовремено број активности и корисника услуга по различитим основама увећава, рекла је Стојановић и додала да оваква ситуација утиче на поступање запослених али и на пропусте који се дешавају у поступцима који дођу до Заштитника грађана.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Прописи о ограничењу запошљавања су негативно утицали на развијеност и на доступност услуга у области социјалне заштите, када су у питању деца. Утврдили смо и да је радницима у социјалној заштити потребно обезбедити одговарајуће обуке за јачања стручних капацитета установа и професионалаца у социјалној заштити“, рекла је Стојановић и подсетила да је после препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника.

Заменица Заштитника грађана је навела и да је медијска слика о установама социјалне заштите неповољна и да грађани често немају поверења у њих, нарочито онда када изостане реакција центара у случајевима који се медијски актуелизују, и да је потребно да својим радом и комуникацијом са јавношћу раде на поправљању поверења.

"Пред Заштитником грађана се пре пар година нашао случај који је у потпуности медијски актуелизован. Медији су утицали на креирање става јавности што је довело до тога да се притисак јавности на надлежне институције појача, иако иста та јавност није била детаљно упозната са ситуацијом. Медији су свакодневним извештавањем о овом случају утицали на креирање става јавности о раду установа социјалне заштите, затим негативног односу према хранитељству на које се гледа као на начин зараде а не као на вид збрињавања детета до којег долази у крајњим ситуацијама, онда када је дете угрожено", рекла је Стојановић.

Стојановић је најавила да ће Заштитник грађана наставити да непрекидно и са великом пажњом прати рад свих надлежних државних органа и установа задужених за заштиту права детета и хитно реаговати на све њихове пропусте у раду са циљем да се деци обезбеди највећи степен заштите права и интереса.

На основу сазнања из медија да је отац из Бруса малолетну ћерку продао за новац и приморао је да се уда за његовог знатно старијег познаника, Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи испитни поступак оцене законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Заштитник грађана затражио је од Центра за социјални рад општине Брус да у року од 15 дана достави податке о томе да ли је породица детета од раније на евиденцији Центра за социјални рад и ако јесте које активности из надлежности центра су предузете у претходном периоду. Такође, потребно је да се доставе подаци које активности су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и подаци о сарадњи са полицијом и Центром за заштиту жртава трговине људима у наведеном случају.

Истовремено, потребно је да Министарство унутрашњих достави извештај о активностима које је предузело у овом случају, а Центар за заштиту жртава трговине људима да достави податке о предузетим активностима у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и информације о сарадњи са полицијом и Центром за социјални рад општине Брус.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а након сазнања из медија да су у размаку од 15 дана у болницама у Ужицу и Аранђеловцу преминуле једна трудница и једна породиља, покренуо поступак контроле рада Министарства здравља, Опште болнице у Ужицу и Опште болнице у Аранђеловцу.

Заштитник грађана је затражио од Министарства здравља да изврши ванредну спољну проверу квалитета стручног рада у обе болнице и да му достави резултате  у року од 15 дана.

Заштитник грађана од Опште болнице у Ужицу тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима о смрти труднице, а нарочито да достави податке о унутрашњој провери квалитета стручног рада која је најављена да ће бити спроведена.

Истовремено, Заштитник грађана од Опште болнице у Аранђеловцу тражи да га најкасније у року од 15 обавести о случају смрти породиље а нарочито да достави информације о мерама које су евентуално у међувремену спроведене.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа, пре свих Центра за социјални рад Вршац, јер двогодишње дете које је отац удавио у свом стану нису третирали као жртву насиља у породици, на шта су били обавезни по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2019. године, услед чега је изостало планирање и предузимање мера заштите детета од насиља у породици.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, почетком октобра 2022. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, са захтевом да изврши надзор над стручним радом ЦСР Вршац, и Министарства унутрашњих послова.

Током контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи након пријаве мајке за насиље у породици, проценили висок ризик од понављања насиља и израдили план мера заштите мајке али да дете, које је присуствовало породичном насиљу, нису препознали и третирали као жртву насиља. Због тога, Заштитник грађана тражи да надлежни органи предузму активности за измену Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописало да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

У извештају достављеном Заштитнику грађана, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова наводи да је након извршеног надзора над радом ЦСР Вршац констатовао да је центар начинио више пропуста у раду, пре свега јер је сачинио план заштите од насиља за мајку али не и за дете, као потенцијалне жртве насиља, услед чега нису процењени ризици по безбедност и сигурност детета.

Покрајински секретаријат даље наводи да по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 21.02.2019. године, датом директорима центара за социјални рад на територији Србије, стручњаци центара у раду на заштити од насиља у породици треба да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља, злостављања или занемаривања.

Заштитника грађана Покрајински секретаријат је обавестио да је због утврђених пропуста Основном јавном тужилаштву у Вршцу поднео кривичну пријаву против одговорног лица ЦСР Вршац и запослених у том органу, да је средином октобра 2022. године Скупштини града Вршца поднео иницијативу за разрешење вршиоца дужности директорке ЦСР Вршац и да је због учињених пропуста од директорке центра тражио да утврди одговорности запослених.

Међутим, Заштитник грађана је утврдио и да је Покрајински секретаријат направио пропуст јер, након утврђивања недостатака у раду ЦСР Вршац у вези са обезбеђивањем целовите заштите породице, није наложио руководиоцу центра да стручни радници у будућем раду поступају по налогу ресорног министарства и да децу која су присуствовала породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља.

Заштитник грађана је, даље, из изјашњења МУП-а утврдио да је мајка против оца у априлу 2022. године вршачкој полицији поднела пријаву за насиље у породици, да су оцу истог дана изречене мере удаљења из стана и забрана приласка мајци, као и да је два месеца касније Основни суд у Вршцу донео пресуду којом је оцу забрањен прилазак мајци и даље узнемиравање и контактирање са мајком на годину дана.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана од надлежних органа тражи да предузму активности за измене и допуне Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописале посебне одредбе о поступању у случају насиља према деци, укључујући и одредбе којима се прописује да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

Заштитник грађана даље тражи од директора ЦСР Вршац да предузме све мере да стручни радници у будућем раду поступају у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду из 2019. године, и да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља и у складу с тим планирају и предузимају мере усмерене на заштиту детета. 

Такође, Заштитник грађана тражи од МУП и Министарства за бригу о породици и демографију да у сарадњи са Покрајинским секретаријатом обезбеде континуиране едукације запослених који поступају у случајевима насиља у породици и који су чланови група за координацију и сарадњу при основним јавним тужилаштвима, ради стицања знања везаних за процену ризика од насиља, превенцију, сузбијање и заштиту од насиља у породици а посебно од злостављања и занемаривања деце као жртава насиља.