а

Саопштења

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас да почетак школске године додатно актуелизује питање безбедности деце, јер поред осталих, отвара тему њихове сигурности у саобраћају.

Уз присуство полицијских службеника у и око самих школа у Србији, једна од мера која би требало да подигне ниво безбедности и ван образовних установа је употреба камера на униформама саобраћајне полиције која почиње да се примењује од 1. септембра. Осим камера, на безбедност треба да утиче и јасно означена и видљива сигнализација, што укључује и пешачке прелазе, саобраћајне знакове на путевима и раскрсницама.

 „Током последњих месеци доста тога је предузето како би се безбедност деце подигла на значајно виши ниво. Недавни трагични догађаји подигли су на ноге целу нацију када смо се сви суочили са реалним опасностима којима су изложена деца и млади. Нажалост, постајемо свесни тежине ситуације тек када се нешто веома озбиљно деси. Зато је сада изузетно важно да поставимо ствари на здраве основе и превенирамо нежељене догађаје, јер деца нису и не могу бити само број у ‘црној’ статистици“, истакао је Пашалић.

Он је поздравио најављене активности и пројекте надлежних институција које се односе на безбедност и превенцију насиља међу децом, укључујући и мере полиције предузете са циљем постизања веће сигурности свих учесника у саобраћају.

Истовремено, Пашалић је апеловао на децу и младе да својим одговорним понашањем допринесу стварању окружења које ће омогућити њихово безбедно одрастање.

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је данас, по притужби родитеља ученика нижих разреда ОШ "Браћа Јерковић" из београдског насеља Железник, испитни поступак оцене законитости и правилности рада те школе због директног угрожавања здравља и безбедности деце услед нехигијенских услова којима су били изложени током боравка на рекреативној настави организованој у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору од 13. до 20. јуна ове године.

Заштитник грађана је истовремено позвао Министарство просвете да изврши надзор над радом ОШ „Браћа Јерковић“ како би се утврдило да ли је поводом организовања рекреативне наставе правилно применила прописе којима се одређује организација и спровођење наставе у природи и екскурзије у основној школи. Поступак је покренут и према Министарству здравља у смислу да ли је предузело мере из њихове надлежности. 

У поступку по притужби родитеља, чија деца похађају ОШ „Браћа Јерковић“ се наводи да запослени те школе који су са ученицима боравили на седмодневној рекреативној настави у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору, нису реаговали на предвиђен начин, иако су имали сазнања да у одмаралишту има инсеката, као и да је деци могло бити угрожено здравље због алергијске реакције на уједе стеница.

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је данас, по сопственој иницијативи, испитни поступак оцене законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад у Београду, поводом сазнања да је дете рођено 2021. године, у пратњи полицијске патроле, јуче доведено у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој улици у Београду, где је над њим спроведен успешан поступак реанимације. Градски центар за социјални рад, дужан је да у најкраћем року, не дужем од 10 дана, достави информације о свим чињеницама и околностима које се односе на овај случај.

Према наводима медија, на основу чега је покренут испитни поступак контроле, двогодишње дете је у тренутку пријема у болницу било неухрањено, док је мајка детета „задржана“.

Поводом наведеног случаја, заштитник грађана Зоран Пашалић је оценио да је обавеза државе да предузме све потребне мере за заштиту детета од различитих облика занемаривања, као и сваке врсте експлоатације и да поштује, штити и унапређује права детета.

„Докле овако?! Сви знамо где нас је довело занемаривање деце, посебно у случајевима где су деца животно угрожена или постоје разумне индиције које би указале на то да би дете могло бити изложено даљем озбиљном угрожавању. Зато је неопходна правовремена реакција надлежних органа“, рекао је Пашалић.

Истовремено је указао и на то да су сви који примете било какав облик занемаривања или насилног понашања према деци, дужни да то спрече и пријаве надлежним органима, а да ће држава реаговати у најбољем интересу детета.

Заштитник грађана покренуо је током јучерашњег дана испитни поступак законитости и правилности рада Градског центра за социјални рада Београд поводом случаја девојчице која је 20.09.2023. године, у пратњи полицијске патроле, доведена у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој улици и над којом је спроведен успешан поступак реанимације.

Заштитник грађана је утврдио, само дан након покренутог поступка, да девојчици, као ни њеним сиблинзимама, није одређено лично име и ЈМБГ, и да се породица није налазила на евиденцији органа старатељства до догађаја од 20.09.2023. године.

У складу са одредбама Породичног законика и Закона о матичним књигама, у случају да у року од 30 дана од дана рођења, детету није одређено лично име, орган старатељства постаје надлежан за одређивање личног имена. Сходно наведеном, Заштитник грађана захтева од надлежног одељења Градског центра за социјални рад Београд да у законом дефинисаном року у складу са одредбама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, спроведе поступак и одреди лична имена.

Kao и до сад, Заштитник грађана активно прати решавање проблема правно невидљивих припадника ромске заједнице, с обзиром на то да упркос напорима надлежних органа и даље постоје грађани који су правно невидљиви.

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас да као појединци и као друштво имамо обавезу да деци створимо безбедно окружење у којем ће моћи да се у потпуности развијају као здрави и одговорни појединци.

"Непоштовање права деце није нешто што погађа само децу. Питања права деце тичу се свакога и утичу на живот свих нас. Зато је неопходно да ми одрасли и деца разумемо појам права, да знају која су њихова, да науче да саосећају са онима којима су та права угрожена и да буду оспособљени да предузимају акције у корист својих, и права других", рекао је Пашалић.

"Сви имамо и дужност и обавезу да деци омогућимо безбрижно детињство и здрав психофизички развој. Главни предуслови за то су стално промовисање солидарности и емпатије, нулта толеранција на сваку врсту насиља и неговање вршњачке али и међугенерацијске толеранције", истакао је Пашалић поводом манифестације „Дечја недеља“, која се ове године одржава од 1. до 8. октобра.

Пашалић је истакао да се права деце морају поштовати и штити у сваком моменту, да деца морају бити заштићена од сваке врсте насиља, злостављања и занемаривања али да истовремено морају бити оснажена да постану свесна права која имају други чланови друштва.

Заштитник грађана Зоран Пашалић тражи од директора Центра за социјални рад Нови Бечеј да утврди одговорност запослених у том центру због несавесног и рада супротног нормативима струке у случају трагичне смрти дечака који је био у хранитељској породици у Новом Бечеју.

"Центар у Новом Бечеју је поступио супротно Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад и Правилника о хранитељству. Оваквим поступањем запослени у центру нису поштовали начела најбољег интереса детета, због чега тражим утврђивање њихове одговорности независно од исхода поступака које у овом случају воде други надлежни органи", навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у поступку контроле рада надлежних органа, који је покренут средином августа 2023. године након сазнања из медија да је у Новом Бечеју погинуо дечак који је био у хранитељству, утврдио пропусте у раду ЦСР Нови Бечеј које је претходно утврдио и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је данас, на основу сазнања из медија да је у Нишкој Бањи један малолетник усмртио другог малолетника, по сопственој иницијативи покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада надлежних органа.

Заштитник грађана је затражио од Министарства просвете да у конкретном случају изврши надзор о раду основне школе, коју су похађала двојица малолетника, и да у року од 15 дана достави изјашњење Заштитнику грађана о свим чињеницама и околностима у вези са у овим случајем.

Заштитник грађана је од Министарства унутрашњих послова – полицијско одељење Нишка Бања, као и од основне школе у Нишкој Бањи, чији су ученици двојица малолетника, такође затражио изјашњење о свим чињеницама и околностима у вези са овим случајем, укључујући и сва сазнања која се могу односити на наводе о „проблематичном понашању“ детета М.М.

Тражи се и достављање информација о томе да ли је дана 05.10.2023. год. основна школа у Нишкој Бањи располагала сазнањима о евентуалном конфликту између дечака, као и о мерама које су та основна школа и Министарство унутрашњих послова –полицијско одељење Нишка Бања предузимали, имајући у виду да се ради о кривично неодговорном лицу које је раније било пријављивано због вршњачког насиља.

„За ово што се догодило не постоје праве речи. Јесте ужасно и јесте трагедија. Али, недопустиво је да констатујемо стање, да се згражавамо над злочином и нажалост, реагујемо пост фестум, посебно зато што су у питању деца. Злочин, који се догодио јуче и то тачно после пет месеци од незапамћене трагедије у београдској основној школи, просто није смео да се деси. Трагедија у Нишкој Бањи најпре отвара питање одговорности нас одраслих, и свих институција у чијем су фокусу деца, посебно у контексту примене свих нових и свеобухватних мера, које су недавно донете како би се предупредило насиље међу децом и најважније, избегли овакви исходи", рекао је Пашалић.