а

Саопштења

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је да је потребно додатно унапредити заштиту деце и породице у области социјалне политике пре свега кроз измене важећих нормативних аката, стручно усавршавање и повећање броја запослених у центрима за социјални рад, али и кроз промену имиџа ових центара у јавности.

"На првом месту потребне су измене Породичног закона како би се онемогућило склапање брака лицима старијим од 16 година уз одобрење суда. Затим, треба изменити Закон о јавном реду и миру који актуелно не искључује одговорност детета за учествовање у просјачењу и не признаје статус жртве детету укљученом у ове активности", навела је Стојановић на конференцији "Фестивал права и социјалне заштите 2023" у Лесковцу.

Стојановић је на скупу, у организацији Коморе социјалне заштите и Удружења правника социјалне заштите „Аргумент“, навела да су ограничење запошљавања у центрима за социјални рад које је било на снази, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење у пуном капацитету, изостанак социјално-здравствених установа и неуједначено финансирање услуга личног пратиоца имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци.

Још један од изазова у остваривању права детета је и недовољан број стручних радника у центрима за социјални рад што је последица забране запошљавања која је важила до недавно, али и одлива стручног кадра, док се истовремено број активности и корисника услуга по различитим основама увећава, рекла је Стојановић и додала да оваква ситуација утиче на поступање запослених али и на пропусте који се дешавају у поступцима који дођу до Заштитника грађана.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Прописи о ограничењу запошљавања су негативно утицали на развијеност и на доступност услуга у области социјалне заштите, када су у питању деца. Утврдили смо и да је радницима у социјалној заштити потребно обезбедити одговарајуће обуке за јачања стручних капацитета установа и професионалаца у социјалној заштити“, рекла је Стојановић и подсетила да је после препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника.

Заменица Заштитника грађана је навела и да је медијска слика о установама социјалне заштите неповољна и да грађани често немају поверења у њих, нарочито онда када изостане реакција центара у случајевима који се медијски актуелизују, и да је потребно да својим радом и комуникацијом са јавношћу раде на поправљању поверења.

"Пред Заштитником грађана се пре пар година нашао случај који је у потпуности медијски актуелизован. Медији су утицали на креирање става јавности што је довело до тога да се притисак јавности на надлежне институције појача, иако иста та јавност није била детаљно упозната са ситуацијом. Медији су свакодневним извештавањем о овом случају утицали на креирање става јавности о раду установа социјалне заштите, затим негативног односу према хранитељству на које се гледа као на начин зараде а не као на вид збрињавања детета до којег долази у крајњим ситуацијама, онда када је дете угрожено", рекла је Стојановић.

Стојановић је најавила да ће Заштитник грађана наставити да непрекидно и са великом пажњом прати рад свих надлежних државних органа и установа задужених за заштиту права детета и хитно реаговати на све њихове пропусте у раду са циљем да се деци обезбеди највећи степен заштите права и интереса.

На основу сазнања из медија да је отац из Бруса малолетну ћерку продао за новац и приморао је да се уда за његовог знатно старијег познаника, Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи испитни поступак оцене законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Заштитник грађана затражио је од Центра за социјални рад општине Брус да у року од 15 дана достави податке о томе да ли је породица детета од раније на евиденцији Центра за социјални рад и ако јесте које активности из надлежности центра су предузете у претходном периоду. Такође, потребно је да се доставе подаци које активности су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и подаци о сарадњи са полицијом и Центром за заштиту жртава трговине људима у наведеном случају.

Истовремено, потребно је да Министарство унутрашњих достави извештај о активностима које је предузело у овом случају, а Центар за заштиту жртава трговине људима да достави податке о предузетим активностима у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и информације о сарадњи са полицијом и Центром за социјални рад општине Брус.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а након сазнања из медија да су у размаку од 15 дана у болницама у Ужицу и Аранђеловцу преминуле једна трудница и једна породиља, покренуо поступак контроле рада Министарства здравља, Опште болнице у Ужицу и Опште болнице у Аранђеловцу.

Заштитник грађана је затражио од Министарства здравља да изврши ванредну спољну проверу квалитета стручног рада у обе болнице и да му достави резултате  у року од 15 дана.

Заштитник грађана од Опште болнице у Ужицу тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима о смрти труднице, а нарочито да достави податке о унутрашњој провери квалитета стручног рада која је најављена да ће бити спроведена.

Истовремено, Заштитник грађана од Опште болнице у Аранђеловцу тражи да га најкасније у року од 15 обавести о случају смрти породиље а нарочито да достави информације о мерама које су евентуално у међувремену спроведене.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа, пре свих Центра за социјални рад Вршац, јер двогодишње дете које је отац удавио у свом стану нису третирали као жртву насиља у породици, на шта су били обавезни по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2019. године, услед чега је изостало планирање и предузимање мера заштите детета од насиља у породици.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, почетком октобра 2022. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, са захтевом да изврши надзор над стручним радом ЦСР Вршац, и Министарства унутрашњих послова.

Током контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи након пријаве мајке за насиље у породици, проценили висок ризик од понављања насиља и израдили план мера заштите мајке али да дете, које је присуствовало породичном насиљу, нису препознали и третирали као жртву насиља. Због тога, Заштитник грађана тражи да надлежни органи предузму активности за измену Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописало да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

У извештају достављеном Заштитнику грађана, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова наводи да је након извршеног надзора над радом ЦСР Вршац констатовао да је центар начинио више пропуста у раду, пре свега јер је сачинио план заштите од насиља за мајку али не и за дете, као потенцијалне жртве насиља, услед чега нису процењени ризици по безбедност и сигурност детета.

Покрајински секретаријат даље наводи да по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 21.02.2019. године, датом директорима центара за социјални рад на територији Србије, стручњаци центара у раду на заштити од насиља у породици треба да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља, злостављања или занемаривања.

Заштитника грађана Покрајински секретаријат је обавестио да је због утврђених пропуста Основном јавном тужилаштву у Вршцу поднео кривичну пријаву против одговорног лица ЦСР Вршац и запослених у том органу, да је средином октобра 2022. године Скупштини града Вршца поднео иницијативу за разрешење вршиоца дужности директорке ЦСР Вршац и да је због учињених пропуста од директорке центра тражио да утврди одговорности запослених.

Међутим, Заштитник грађана је утврдио и да је Покрајински секретаријат направио пропуст јер, након утврђивања недостатака у раду ЦСР Вршац у вези са обезбеђивањем целовите заштите породице, није наложио руководиоцу центра да стручни радници у будућем раду поступају по налогу ресорног министарства и да децу која су присуствовала породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља.

Заштитник грађана је, даље, из изјашњења МУП-а утврдио да је мајка против оца у априлу 2022. године вршачкој полицији поднела пријаву за насиље у породици, да су оцу истог дана изречене мере удаљења из стана и забрана приласка мајци, као и да је два месеца касније Основни суд у Вршцу донео пресуду којом је оцу забрањен прилазак мајци и даље узнемиравање и контактирање са мајком на годину дана.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана од надлежних органа тражи да предузму активности за измене и допуне Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописале посебне одредбе о поступању у случају насиља према деци, укључујући и одредбе којима се прописује да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

Заштитник грађана даље тражи од директора ЦСР Вршац да предузме све мере да стручни радници у будућем раду поступају у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду из 2019. године, и да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља и у складу с тим планирају и предузимају мере усмерене на заштиту детета. 

Такође, Заштитник грађана тражи од МУП и Министарства за бригу о породици и демографију да у сарадњи са Покрајинским секретаријатом обезбеде континуиране едукације запослених који поступају у случајевима насиља у породици и који су чланови група за координацију и сарадњу при основним јавним тужилаштвима, ради стицања знања везаних за процену ризика од насиља, превенцију, сузбијање и заштиту од насиља у породици а посебно од злостављања и занемаривања деце као жртава насиља.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да је ова независна државна институција интензивирала рад у циљу заштите од трговине људима, превасходно деце као најрањивије категорије становништва, и да је прошле године својим контролним поступцима допринела идентификовању више жртава трговине људима. 

"У 2022. години смо у оквиру поступака контроле по први пут упутили две пријаве Центру за заштиту жртава трговине људима, на основу којих је идентификовано више жртава, којима је пружена заштита. Почетне информације о могућности постојања трговине људима добили смо из медија", рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима.

Стојановић је студенте упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године, међу којима је и надлежност националног известиоца у области трговине људима.

Она је указала да Заштитник грађана посебну пажњу посвећује деци и младима из осетљивих група, као што су деца са сметњама у развоју, са инвалидитетом, деца припадници националних мањина, деца жртве насиља, злостављања, експлоатације и трговине људима, деца у покрету, деца која живе и раде на улици, деца без родитељског старања.

 "Поново истичем да је за заштиту од трговине људима пре свега важна општа информисаност грађана, посебно деце и младих, о изворима и врстама ризика од трговине људима. Неопходна је, такође, адекватна и благовремена сарадња надлежних органа на заштити жртава трговине људима, која је у изостала у одређеним случајевима које смо радили, а због чега је дошло пролонгирања пружања заштите жртвама", навела је заменица Заштитника грађана.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима или на сексуалну злоупотребу и злостављање деце. Ефикасан рад ове институције наставићемо и кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је Стојановић.
 

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у београдском насељу Миријево отац годинама држао своје дете у изолацији у стану у лошим хигијенским условима али и да је породица од рођења детета на евиденцији Градског центра за социјални рад Београд, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада шест надлежних органа и у духу добре сарадње затражио информације и судске одлуке од Првог основног суда у Београду.

Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад у Београду, чија су два одељења - Палилула и Звездара - радила са породицом, тражи да му најкасније у року од 15 дана достави податке о активностима тих одељења у досадашњем раду са породицом имајући у виду да је породица на евиденцији центра од рођења детета, као и о активностима које су предузели ради заштите детета након сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања. Градски центар треба да достави и податке да ли је дете похађало предшколски програм, да ли сада похађа основну школу и да ли је орган старатељства предузео мере како би детету било омогућено остваривање права на образовање.

Заштитник грађана затим од домова здравља Звездара и Палилула тражи да га у истом року обавесте да ли је дете лечено у овим установама, да ли су  здравствени радници до сада приметили знаке насиља или родитељског занемаривања по питању здравственог статуса детета (између осталог и да ли је уредно вакцинисано) и да ли је насиље односно занемаривање пријављено другим надлежним установама.

Од Управе Градске општине Звездара Заштитник грађана тражи да га обавести да ли дете похађа основну школу, да ли је претходно похађало припремни предшколски програм и да ли је у вези са тим информацијама Управа предузимала активности из своје надлежности уколико је детету  поступањем родитеља било ускраћено остваривање права на образовање и васпитање.

Такође, Заштитник грађана од Министарства за бригу о породици и демографију тражи да изврши ванредни стручни надзор над радом Градског центра за социјални рад у Београду - Одељења Палилула и Звездара, и да му резултате надзора достави најкасније у року од 15 дана од дана.

Заштитник грађана затим од Министарства унутрашњих послова тражи да га најкасније у року од 15 дана извести о предузетим активностима по пријавама у претходном периоду, као и активностима предузетим од сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања.

У духу добре сарадње, Заштитник грађана од Првог основног суда у Београду, а имајући у виду да је према наводима из медија надлежни центар покренуо поступак лишења родитељског права за оба родитеља, а суд донео одлуку да се дете повери оцу на самостално вршење родитељског права, тражи да му достави информације о свим поступцима који су вођени или се тренутно воде пред тим судом у вези са овим случајем, а уколико су поступци окончани да достави копије судских одлука.

На основу информација из медија да је двогодишња девојчица из села у околини Зајечара преминула након што ју је претукао ванбрачни супруг њене мајке, Заштитник грађана је покренуо поступке контроле законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Центар за социјални рад Зајечар у року од 15 дана треба да обавести Заштитника грађана да ли је и пре трагичног догађаја у породици преминуле девојчице било пријава или сазнања за насиље у породици или занемаривање детета од стране мајке, као и о свим чињеницама и околностима овог случаја.

Такође, Заштитник грађана је затражио од  Министарства за бригу о породици и демографију да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Зајечар и у року од 15 дана обавести Заштитника грађана да ли је било пропуста у раду центра у поступцима који се односе на породицу девојчице, а посебно када је у питању поступање органа старатељства у заштити детета од насиља, злостављања и занемаривања.

Заштитник грађана је од Здравственог центра у Зајечару затражио да га у року од 15 дана  обавести да ли су код девојчице од стране здравствених радника центра, који су до сада пружали здравствену заштиту девојчици, уочавани или пријављивани знаци насиља или знаци родитељског занемаривања када је у питању здравствени статус детета.

Даље, потребно је да Министарство унутрашњих послова обавести Заштитника грађана да ли су и пре трагичног догађаја надлежни органи МУП-а имали сазнања или добијали пријаве за насиље или занемаривање детета у породици у којој је живела девојчица, као и о свим предузетим активностима полиције након трагичног догађаја.