а

Мрежа омбудсмана за децу Југоисточне Европе основана је 2006. године, уз подршку међународне организације Save the Children International, која и данас пружа подршку раду ове мреже. Њу чине омбудсмани (парламентарни, општег типа, односно специјализовани за област права детета) региона Југоисточне Европе: омбудсмани Албаније, БиХ, Бугарске, АП Војводине, Грчке, Кипра, Косова*, Македоније, Румуније, Словеније, Србије и Црне Горе, као и омбудсмани за децу Хрватске и Републике Српске.

Заштитник грађана члан је Мреже од 2008. године.

Циљ Мреже је да обезбеди сарадњу и оснажи рад институција омбудсмана и омбудсмана за децу у унапређивању и заштити права детета. Посебно значајан аспект рада мреже јесте размена информација и добре праксе.

Сваке године, Мрежа одржава редовну годишњу конференцију и најмање један тематски састанак.


*Овај назив употребљава се без прејудицирања према статусу и у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедностиУН и мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова