а

Инклузивно образовање је пут којим је Република Србија кренула још 2009. године, доношењем Закона о основама система образовања и васпитања. Ипак, инклузија је била и остала непознаница за многу децу, родитеље, али и оне који инклузију треба да примене "на терену" - наставнике, васпитаче, психологе, педагоге и друге стручне сараднике у школама и предшколским установама,  друге запослене и директоре. Неки од њих храбро су се ухватили укоштац са изазовима новог приступа образовању деце и применили своја знања, елан, ентузијазам и добру вољу да би обезбедили инклузивну школу. Инклузивну не само за децу са сметњама у развоју, већ инлкузивну за сву децу.

На овом месту објављиваћемо примере добре праксе које нам шаљу представници школа и предшколских установа. Циљ нам је да се са овим примерима упозна што више професионалаца, родитеља, деце, али и најшира јавност, јер су ово примери који нам јасно говоре: Инклузија јесте могућа и инклузија јесте у корист сваког детета.

Захваљујемо се ауторкама и ауторима презентација на могућности да их на овом месту сакупљамо и објављујемо.

Подршка у транзицији деце - Предшколска установа Крагујевац

Пoдршкa при упису у срeдњe шкoлe - Школа примењених уметности Шабац

Школа која расте - ОШ "Соња Маринковић" Н.Сад

Прелазак из основне у средњу школу - ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик

Завршни испит - ОШ ‘’Бата Булић’’, Петровац на Млави

Подршка ученицима при упису у средње школе - Школска управа Београд

Мрежа подршке инклузивном образовању

План подршке: матурски и завршни испит - Средња економска школа Сомбор

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке ИО

Искуства завршног испита - ОШ "Д.Максимовић" Чокот

 

Више презентација на интернет страници

http://www.mrezainkluzija.org/primeri-dobre-prakse