а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Током последње деценије значајно је унапређен нормативни оквир за остваривање права детета у образовању, здравственој заштити, заштити од насиља и другим областима. Ипак, и даље су присутни озбиљни разлози за унапређење прописа и побољшања постојећих и развијање недостајућих услуга за децу, пре свега деци из најосетљивијих група, истакла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић у Београду на конференцији - отварању пројекта „Јаки млади – нове перспективе“ коју спроводи Фондација СОС Дечија села Србија.

Стојановић је указала да је превентивно деловање надлежних органа и едукација припадника осетљивих друштвених група најважније у процесу заштите деце од различитих облика злостављања и експлоатације. Она је такође нагласила значај Панела младих саветника Заштитника грађана као начина реализације једног од главних принципа које Конвенција за права детета заговара а то је партиципација.

На конференцији је указано на важност подршке младима који долазе из система алтернативног старања. Истакнута је потреба пружања подршке при запослењу и остваривању права на рад како би се обезбедила њихова социјална укљученост.