а

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Центра за социјални рад Врање на штету детета којем је потребна помоћ и нега другог лица јер је одбио захтев за признавање права на коришћење ове социјалне услуге и није у законском року проследио жалбе на ту одлуку другостепеном органу, односно Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У препорукама за отклањање недостатака Заштитник грађана тражи од директора ЦСР Врање да упутити писано извињење детету и његовој мајци због незаконитог поступања органа управе, као и да тај центар убудуће благовремено и у законом прoписаним роковима прослеђује другостепеном органу жалбе поднете на његов рад.