а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Поводом обележавања Међународног дана људских права, у оквиру пројекта "Безбедно путовање - заштита деце од сексуалне експлоатације и злостављања", који спроводи Мрежа организација за децу Србије (МОДС) у сарадњи са Заштитником грађана и Привредном комором Србије, у Београду је 11. децембра 2023. године одржан састанак Панела младих саветника Заштитника грађана. Учеснике састанка је поздравио заштитник грађана, мр Зоран Пашалић.  Састанку је присуствовало 20 чланова Панела младих саветника, а одржан је у циљу прикупљања информација, мишљења, ставова и искустава деце и младих на тему заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања у секторима туризма и угоститељства.

У првом делу састанка, учесници су дефинисали различите облике насиља којима деца и млади могу да буду изложени током школских екскурзија и других путовања, мапирали различите ситуације у којима може доћи до насиља и идентификовали групе деце и младих која су у посебном ризику од различитих облика насиља (нпр. деца из ромске заједнице, деца из ЛГБТИ заједнице, деца са инвалидитетом, деца са сметњама у развоју, деца у стању социјалне потребе, итд). На основу тога, учесници су припремили три сета препорука ради превенције и заштите од сексуалне експлоатације и злостављања на путовањима које би упутили вршњацима, школама као и привредним субјектима у сектору туризма.

У складу са својим надлежностима, Заштитник грађана ће наведене препоруке упутити надлежним органима.