а

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду - одељења Звездара и Палилула, у случају детета које је отац држао у изолацији у стану у лошим хигијенским условима у београдском насељу Миријево, и затражио од овог органа да га у року од 15 дана извести о утврђивању одговорности руководилаца ових одељења и свих стручних радника који су радили на овом случају.

Такође, Заштитник грађана је током поступка утврдио и системске недостатке у Закону о основама система образовања и васпитања и затражио од Министарства просвете да предложи измене овог и релевантних одредаба посебних закона из области предшколског и основног образовања и васпитања, које се односе на обавезу вођења евиденције о деци која су стасала за похађање предшколског програма и за упис у први разред основне школе.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у насељу Миријево отац годинама занемаривао дете држећи га у потпуној изолацији у стану у лошим хигијенским условима, пре месец дана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад у Београду - одељењa Звездара и Палилула, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова, Дома здравља Звездара, Дома здравља Палилула и Градске општине Звездара. Накнадно су контролни поступци покренути према Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Секретаријату за управу Градске управе града Београда и Министарству просвете и извршен непосредни надзор над њиховим радом, као и поступак контроле рада Дома здравља Савски Венац.

У току поступка одржан је и састанак са представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а актом сарадње од Првог основног суда у Београду затражене су информације о поступцима који су вођени пред тим судом, који се тичу породично-правне заштите детета, као и копије правноснажних судских одлука којима су ти поступци окончани.