а

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас да су деца која живе и раде на улици наизложенија ризику од трговине људима, радне експлоатације и разних облика злостављања и апеловао на надлежне органе да интензивирају своје активности у области заштите деце у уличној ситуацији.

"Деци која живе и раде на улици су у највећем броју случајева маргинализована, стигматизована и готово искључена из друштва, а ретко су им доступне услуге здравствене и социјалне заштите. Уз све ово, врло су изложена ризику од трговине људима, разним облицима злостављања и експлоатације“, нагласио је Пашалић поводом 12. априла - Међународног дана деце која живе и раде на улици.

Пашалић је апеловао на надлежне органе да интензивирају активности, уложе додатне напоре и превентивно делују како би се деци која живе и раде на улици олакшао приступ здравственој заштити, образовању и социјалним услугама.

„Тражили смо, између осталог, од надлежних органа да се изменама закона о јавном реду и миру деца која живе и раде на улици у потпуности признају као жртве а не као починиоци прекршаја. Уједно, апелујем на надлежне органе да кроз интерсекторску сарадњу створе услове за ефикасну заштиту деце у уличној ситуацији“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је, с тим у вези, подсетио да је Република Србија прошле године усвојила План заштите деце у уличној ситуацији у складу са Општим коментаром 21 Комитета за права детета Уједињених нација, којим се обавезала да предузима мере превенције у складу са Конвенцијом о правима детета УН.