а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да ће ова независна државна институција у наредном периоду интензивирати свој рад на заштити права и најбољег интереса детета, посебно имајући у виду да по новом Закону о Заштитнику грађана има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

"Заштитник грађана је државна институција у највишем међународном А статусу која се већ 15 година бави заштитом права и најбољег интереса детета. С обзиром да смо новим законом добили и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета наши напори биће усмерени на интензивирање рада по питању превентиве, затим саме заштите али и ефикасности спровођења те заштите“, рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду.

Стојановић је студентима пренела одређене примере из праксе ове институције на заштити права детета, као и системске и појединачне пропусте надлежних органа чије је уклањање Заштитник грађана тражио у својим препорукама и мишљенима упућеним тим органима и надлежним инситуцијама.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана веома пажљиво прати и наставиће да прати рад свих надлежних органа задужених за заштиту права детета и да хитно реагује на све пропусте у раду са циљем да се деци, као најрањивијој категорији становништва, обезбеди највећи степен заштите права, навела је Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је студенте, у оквиру Правне клинике чија су тема били породично-правна и заштита права детета, упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године.